Zmeňte svoju myseľ a váš život sa prispôsobí

Zmeňte svoju myseľ a váš život sa prispôsobí

V kníhkupectve Martinus mi skočila do ruky malá nenápadná iba 100 stranová knižka od Karen Casey: Zmeňte svoju myseľ a Váš život sa prispôsobí.

Pokiaľ chcete na sebe pracovať, knižka vás osloví a prinesie veľa námetov ako jednoducho upraviť svoje myšlienky.

Toto je 12 jednoduchých princípov, ako na to:

Starajte sa o vlastnú záhradku 

Sústreďte sa na svoj život, nie na život niekoho iného. Nemôžeme kontrolovať ostatných – ich správanie, myšlienky, sny, riešiť ich problémy, úspechy alebo neúspechy. Až začneme žiť svoj život, starať sa o vlastné záležitosti a umožníme ostatným robiť to isté, nájdeme pokoj, ktorý si zaslúžime a hľadáme.

Uvoľnite sa a dovoľte ostatným, aby boli sami sebou. Nikdy nenájdeme vo svojom živote pokoj, ak sa budeme sústreďovať na to, ako žijú iní ľudia alebo ako si myslíme, že by mali žiť. Ak chceme nájsť pokoj, musíme sa prestať zaoberať tým, ako sa ostatní rozhodli žiť, a starať sa len o jediný život: svoj vlastný.

Nebuďte centrom života niekoho iného. Mali by sme získať lepší náhľad na svoju úlohu pri našich stretnutiach a pochopiť, kde naša zodpovednosť za činy končí a kde začína zodpovednosť tohto človeka. Keď sa necháme vtiahnuť do činov, snov alebo problémov iných ľudí, priviaže nás to k nim emocionálne nezdravými spôsobmi a znemožní nám to osobne rásť.

Prestaňte sa sústreďovať na problémy, aby sa mohli objaviť ich riešenia

Prestaňte nafukovať bežné situácie, prestaňte prehnane reagovať. Ak sa rozhodneme prestať prehnane reagovať, prinesie nám to oveľa hlbšie vzťahy s ostatnými. Vydláždi nám to cestu k pokoju, ktorý sme okrem vzácnych príležitostí v minulosti možno ani nezažili a otvorí to dvere k múdrosti, ktorá sa nachádza v každom z nás.

Nerobte nič, odpútajte sa od zmätku. Stiahnuť sa zo situácie sa môže stať zvykom rovnako, ako sa pre mnohých stalo zvykom zbytočne sa do situácie ponárať. Je to o nastavení mysle, príležitosti zmeniť svoje myšlienky a zistiť, že náš život bude pokračovať novým, pokojnejším smerom.

No a čo? Vždy máte možnosť držať sa od niečoho alebo od toho odpútať. Keď budete mať nabudúce pocit, že na vás život útočí, skúste si povedať „No a čo?“ a uvidíte, že z vás opadne úzkosť.

Neviažte sa na výsledky

Bez ohľadu na to, čo robíme alebo akú dokonalú prácu odvedieme, v skutočnosti nikdy nemáme pod kontrolou výsledok akejkoľvek situácie. Ste zodpovední len za to, že sa o niečo usilujete, za nič iné. Jediné za čo môžeme prevziať zodpovednosť, je naše úsilie, a to tiež iba za tú časť projektu, ktorú máme urobiť konkrétne my. Potom od toho musíme dať ruky preč bez ohľadu na to, čo si o tom môžu myslieť naši spolupracovníci.

Nehľaďte ďalej než na seba samého, prestaňte si robiť starosti o budúcnosť. Keď dovolím budúcnosti, nie prítomnosti, aby ovládla moju myseľ, prichádzam o pokoj danej chvíle. V takých situáciách sa snažím urobiť to, o čom som hovorila: odfúknem zo svojej mysle myšlienky a znova sa sústredím na vieru. Boh mi pomôže zvládnuť všetko, na čo som sa podujala – keď nastane čas.

Zmeňte svoje myšlienky

Uvedomte si, že si môžete zvoliť svoje myšlienky. Ihneď sa odvracajte od negatívnych myšlienok Ak vás vaše myšlienky robia nešťastnými, zmeňte ich! Myšlienky, ktoré ovládajú náš život, nám odovzdali rodičia, učitelia alebo priatelia a iní blízki ľudia, ktorých máme radi. Nie sú vyryté do kameňa. V skutočnosti sa môžeme oslobodiť od minulosti a akejkoľvek myšlienky, ktorá sa nám nepáči. Ak myšlienky nezapadajú do vašej reality, zmeňte ich. V každom momente sa môžeme rozhodovať sami.

Rozhodnite sa konať, nie reagovať

Príliš sa neviažte na názory ostatných. Rozhodnutie prevziať zodpovednosť za to, kým sme a čo si umožníme cítiť a povedať pri akejkoľvek interakcii, pripraví pôdu pre oveľa zdravšie vzťahy.

Vyhnite sa automatickým reakciám, takmer vždy to dopadne zle. Jednoducho sa zhlboka nadýchnite a všimnite si, ako sa zmení váš pohľad na vec. Emocionálne sa od tej situácie odpútate a pocítite vnútorný pokoj, ktorý vo vás predtým nebol.

Odpútajte sa od iných ľudí. Prestaňte sa obzerať po niekom, koho by ste mohli obviňovať – vrátane seba samého! Nedovoľte, aby výkyvy nálad ostatných ovplyvňovali to, ako sa cítite.

Prestaňte všetko posudzovať

To, čo sa vám nepáči na iných, odráža vás samotných. Pravou úlohou v živote je prejavovať viac lásky a pokúsiť sa zaujať postoj nepodmienenej lásky. Nikto to nemôže urobiť za vás. Nikto nám v tom nemôže zabrániť. A všetkým to prospeje vždy, keď sa aspoň trochu pokúsime milovať ostatných, nie ich posudzovať.

Vykoreňte strach. Strach vzniká vtedy, ak sa neustále porovnávame v ostatnými. Myslíme si, že všetci sú lepší ako my, majú v živote lepší poriadok ako my. A pre svoj pocit nedostatočnosti chceme vedome alebo podvedome podrývať ich sebadôveru a schopnosti vo všetkých aktivitách, ktoré s nimi zdieľame. Pri posudzovaní dúfame, že tým zároveň zredukujeme ich úspech a to nás podvihne na vyššiu úroveň. Riešenie tohto  a všetkých ostatných nesúladov v našom živote je rovnaké. Pokúste sa lepšie spoznať Boha a robte iba to, čo by chcel, aby sme robili. Nezabúdajte, že Boh nás nepodmienečne miluje, nikdy nás nesúdi a my môžeme odovzdať ďalej to, čo tak slobodne dostávame.

Posudzovanie náš drží v zovretí. Ak sa rozhodneme vidieť dobré stránky ostatných, ktorých je určite veľa, zlepšíme tieto vlastnosti v nich, sebe a vo svojej komunite. Rozšírime kruh dobra prostredníctvom obyčajnej myšlienky. Vždy sa môžeme rozhodnúť vidieť dobro.

Posudzovanie prekáža našim vzťahom. Prestaňte posudzovať – pre vlastné dobro! Vždy, keď sa rozhodneme prejavovať voči ľuďom vo svojom živote viac lásky, zvýšime si sebaúctu, pocit vlastnej hodnoty a budeme si viac uvedomovať nepodmienenú Božiu lásku. Vďaka tomu budeme ochotnejší prejavovať lásku znova.

Je lepšie byť pokojný, ako mať pravdu. Keď sa najbližšie začne rozvíjať hádky, vedome sa rozhodnite mlčať. Verte, byť pokojný je prínosnejšie ako mať pravdu, stiahnite sa. Prejavujte iba lásku a prijatie bez ohľadu na to, čo by chcelo prejaviť vaše ego. Buďte milí, aj keď na to v tej chvíli nemáte chuť

Pamätajte, že nemôžete nič kontrolovať

Stiahnite sa. Ak sa pokúsite ostatných kontrolovať, zlyháte. Umožniť ostatným ľuďom konať vlastné rozhodnutia, z ktorých sa ľahko môžu vykľuť omyly, je pre nás ostatných dobré. Prekvapivým prínosom je aj to, že ak sa zbavíme kontroly, pohneme sa ďalej a začneme žiť pokojne a zmysluplne. Keď sa snažíme  niečo alebo niekoho kontrolovať, dosiahneme len únavu a prídeme o silu potrebnú na akúkoľvek prácu v danom dni.

Odbremeňte sa. Keď sa zbavíte bremena svojej zdanlivej kontroly, nielenže získate slobodu, ale umožníte aj Bohu, ako ho chápete vy, aby vykonával prácu, ktorá náleží iba jemu. Neschopnosť kontrolovať ostatných je jedným z najlepších darov, ktoré sme na tejto ceste dostali.

Vy ste si túto cestu vybrali, tak sa s tým zmierte. Každé rozhodnutie, každý zážitok a každý človek v našom živote existuje z určitého dôvodu. Nikto sa v ňom nezjaví náhodou. Vyberáme si každého človeka a interakciu s ním pre lekciu, ktorú vďaka tomu získame.

Vaša snaha kontrolovať okolie vede iba k disharmónii. Odpútať sa, naučiť sa žiť a nechať žiť, modliť sa za poučnú životnú cestu, ktorou by sme mali prejsť my všetci, sú nástroje prinášajúce pokoj – ten je darom, ktorý si zaslúžime, a našou poslednou lekciou.

Objavte svoje vlastné lekcie

Žite svoj život. Keď sa zaoberáte inými ľuďmi, premeškáte vlastné lekcie. Keď myslíte na niekoho iného, nemôžete počuť svoj vnútorný hlas. Ak sa stále zaoberáme inými, nemôžeme cítiť radosť, nadšenie a uvedomovať si, akí sme my sami dôležití v udalostiach odohrávajúcich sa okolo nás.

Neubližujte

Neubližujte verbálne. Dajte si záväzok na každý deň. Rozhodnúť sa nikomu neubližovať je oveľa ľahšie, ak sa k tomu zaviažeme iba pre dnešok. S praxou to pre nás bude čoraz ľahšie a výsledky uvidíme okamžite. Fyzicky a emocionálne nás to upokojí.

Nekritizujte iných, v kritike nikdy nie je láska. Čo na ostatných  kritizujeme, je len naším vlastným odrazom. To, ako sa vnímame, projektujeme na iných.

Neubližujte fyzicky.

Vždy ostatným pomáhajte, nikdy im neubližujte. Hovoriť miernym tónom je jedným z najlepších spôsobov, ako pomôcť ostatným. Ak sa budete s ostatnými rozprávať láskavo a nie hrubo, vytvoríte tým pokoj v sebe aj v ostatných prítomných, ba dokonca môžete pomôcť aj niekomu, koho sa táto interakcie dotkne neskôr.

Po každej akcii, pozitívnej alebo negatívnej, nasleduje reakcia. Pre pomáhanie každým činom predstavuje potenciál spôsobiť svetový mier. Začína to individuálnymi rozhodnutiami.

Pri každej hádke sa rozhodnite nehádať sa. Ak si všimnete počiatok hádky, odvráťte sa od nej. Pomodlite sa.

Utíšte si myseľ

Môžeme sa zbaviť všetkých myšlienok. Ste takí šťastní, pokojní a sebaistí, akí sa rozhodnete byť. Ste tým, kým si myslíte, že ste. A hneď teraz môžete zahodiť každú myšlienku, ktorá vám neprospieva. Urobte to takto: keď sa vám v mysli začne formulovať negatívna myšlienka, predstavte si, ako ju odfukujete alebo vytriasate zo svojej hlavy. Ak mieste v mysli zaberie zbytočná, znervózňujúca myšlienka, aj tú odfúknite.

Ak vás nejaká myšlienka trápi, zvoľte si inú. Keď len nepatrne zmeníte pohľad na to, čo sa deje okolo vás, môžete tým radikálne zmeniť svoj vnútorný dialóg. Tým zmeníte svoje myšlienky a pocity. Stačí len povedať: „Bože, pomôž mi vidieť to inak.

Bez tichej mysle nemôžete počuť svoj vnútorný hlas. Náš život je zmysluplný. Toto tvrdenie platí pre každého človeka žijúceho na zemi. A existuje len jeden zaručený spôsob, ako tento zmysel spoznať. Je ním počúvanie duchovných rád a vedenia svojho vnútorného hlasu. Pokojnému, láskavému hlasu v našej mysli na nás skutočne záleží a nebudeme mať dôvod pochybovať o akomkoľvek svojom rozhodnutí. Keď budete hľadať rady, vedenie, útechu a pokoj v správnom zdroji, stratíte všetky pochybnosti. Keď pochybujete, nerobte nič iné, len ponúknite lásku, vľúdnosť alebo útechu každému, kto stojí pred vami. Uprostred každého láskavého činu získate všetky rady, ktoré hľadáte. A ak sa ešte stále budete cítiť neistí, aspoň prispejete k pokoju a mieru na svete.

Každá interakcia je posvätná – primerane na ňu reagujte

Žiaden zážitok nie je náhodný. Skúste hľadať v každom zážitku lekciu. Lekcie často prichádzajú vo forme medziľudských konfrontácií, ktoré umožňujú zvoliť si lásku alebo strach, prijatie alebo odpor, odpustenie alebo hnev, poskytujú smer nášmu životu. Umožňujú nám naplniť zmysel, pre ktorý sme sa narodili a zmeniť život všetkým naokolo.

Každý sa na našej ceste ocitá zámerne. Predstava dôležitosti každej osoby a interakcie je nutná. Zvýši našu radosť z príjemných interakcií a zredukuje negatívne pocity z tých, ktoré nám v tom čase nepripadali ako prospešné. Redukuje bolesť a zmätok, ktorý občas cítime.

Buďte vďační za každý zážitok. Mali by sme byť vďační za každý zážitok, pretože všetky – príjemné aj bolestivé – sú na našej životnej ceste dôležité. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že vďačnosť je rozhodnutím, ktoré poskytuje moc zmeniť svoju perspektívu na všetky okolnosti nášho života. Rozhodnúť sa byť vďačný znamená zbaviť sa pochybností.

Prostredníctvom vzťahu s inými si vyliečime myseľ. Keď sa vzdáme ilúzie našej oddelenosti a izolácie od ostatných, získame schopnosť zadať si a aj naplniť ciele, ktoré nám v minulosti pripadali úplne nedosiahnuteľné. Budeme schopní milovať a odpúšťať bez ohľadu na okolnosti v našom živote. Naučíme sa vidieť seba samého v ostatných. Prijmeme nedostatky a slabiny každého z nás. Zároveň budeme oslavovať naše silné stránky, pretože aj tie máme spoločné.

Vo vašej mysli sú dva hlasy – jeden z nich sa vždy mýli

Rozhodujte sa uvážlivo. Predtým, ako čokoľvek urobíte, dokonca aj pred plánovaním budúcej aktivity, je múdre zastaviť sa a zvážiť, čo sa chystáte urobiť. Ak voľba, ktorú sa chystáte uskutočniť, nevedie k pokojnému prežitku, najlepšie je zmeniť ju. Poddať sa situácii, ktorú nemôžete ovládať alebo človeku presvedčenému o svojej pravde je láskavým činom. Odísť z nepeknej situácie je v skutočnosti láskavejšou voľbou. Zmierni to situáciu a demonštrujete prítomným, že sa dá reagovať aj inak.

Chcem mať pravdu alebo radšej zažiť pokoj? Nenechať sa vtiahnuť do drám iných ľudí a nesnažiť sa nikoho vtiahnuť do tých našich – najmä ak ide o dlhodobý model správania, je nesmierne oslobodzujúce.

Buďte ochotní zmeniť sa, nič iné nepotrebujete.

Každý deň sa proces zmeny môže začať odznova. Žite len pre súčasný deň. Neexistuje nič, čo by sme nevedeli urobiť, ak to robíme v krátkych časových úsekoch.

Ak ste sa dočítali až sem je tu pre vás ešte jeden odkaz: „Ak toto čítate, ste ešte nažive, čo znamená, že ešte musíte naplniť svoje životné poslanie“ Karen Casey

P.S. Ak chcete  dostávať ďalšie tipy  ako si plniť sny či rozvíjať samého seba, dajte like našej stránke facebook.com/kaviarnovykoucing
P.S2. Ak chcete dostávať tipy na čítanie a zároveň zdieľať čo práve čítate, pridajte sa k nám do facebookovej skupiny Kaviarňový klub.
P.S3. Dajte článku like a zdieľajte ho na Facebooku, aby o ňom vedelo viac ľudí 🙂

Robte týchto 10 vecí a majte skvelý život!

Zadajte svoj email a stiahnite si  svoj zoznam ZDARMA